Prekast Tuğla


Prekast Tuğlalar Precast özel şekilli refrakter malzemeler değişik oranlarda alümina, zirkonyum, mullit, korund  ve krom içermektedir. Prekast dizaynlarımız çalışma sıcaklığına ve ortamına, kullanım yerine göre değişiklik göstermektedir. Şirketimizde üretilen özel şekilli prekast refrakterler gerektiğinde temperlenmekte ve pişirilerek müşterilerimize sunulmaktadır.

Teklif İsteyin